Internetové stránky Ústí nad Labem, Severní Čechy|Help - Madurkay Pavel

Úvod

Internetové prezentace

Internet jako médium se rozvíjí překotně rychle. To, co před pár lety nebylo známé a již vůbec ne důležité, to se v současné době stává ve většině případů nezbytné.

Internet již není jen doménou několika málo zasvěcených expertů na problematiku informatiky, ale stává se každodenní součástí našeho života. Poskytuje mnoho prostoru pro zábavu a sdílení zážitků, ale především pro komunikaci. A to nejen komunikaci osobní povahy, ale především obchodního zaměření. Na internetu lze poměrně rychle a snadno distribuovat své myšlenky a nabídky na spolupráci.

Nejdůležitější vlastností internetu je flexibilita. Neexistuje žádný jiný komunikační prostředek, jenž by v tak krátkém časovém horizontu, s tak nízkými náklady mohl oslovit takový velký počet konečných příjemců informace, než právě internet.

Internet je především zdroj informací. V současné době je hlavním prostředkem při vyhledávání potřebných informací a nových kontaktů. A nemusí se jednat pouze o informace typu "naše služby" a "kontakty", ale také jakékoli informace o podniku či konkrétní osobě.

Nejdůležitějším faktem vypovídajícím o činnosti určitého subjektu jsou jeho již dokončené práce. Na několik posledních referencí se můžete podívat v sekci o tvorbě webových prezentací.

Tvorba webu - osobní stránka

Nejnovější dokončenou interneto-
vou prezentací je osobní stránka s cestovatelskými zkušenostmi z Londýna, Korsiky a dalších míst.

Samotná realizace tvorby internetové kampaně je několikastupňový proces, jehož časová náročnost je závislá především na konečném účelu a velikosti. Viz. webtvorba.

Datum: 29. 11. 2021 Datum aktualizace: 20. 5. 2014